Evaluation Of Intramuscular Injection Applications of Nursing Students

Evaluation Of Intramuscular Injection Applications of Nursing Students

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11071395

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencileri, İntramüsküler Enjeksiyon, Ağrıyı Azaltma Yöntemleri

Özet

Araştırma hemşirelik öğrencilerinin İntramüsküler (İM) enjeksiyon uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 2013 - 2014 Bahar döneminde öğrenim gören araştırmayı kabul eden 110 Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi oluşturmuştur.. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Tanıtım Formu ve Gözlem Formu kullanılmıştır. Veriler, yüzdelik dağılım, standart sapma, fisher exact testi, ki-kare testi, mann-whitney U testi ve independent t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca enjeksiyon uygulama ortalaması 26.10 ±17.32 ve tek başına enjeksiyon uygulama ortalaması 10.48±10.53 bulunmuştur. Her 3 öğrenciden birinin dersi veren öğretim elemanıyla İM enjeksiyon uygulamadığı saptanmıştır. Öğrencilerin hepsinin İM enjeksiyon uygulaması sırasında dorsogluteal bölgeyi tercih ettiği ve yarıdan fazlasının ağrıyı azaltma yöntemi olarak derin nefes alıp verme yöntemini kullandığı saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin tamamının İM enjeksiyonu çok fazla tercih edilmesi istenmeyen dorsogluteal bölgeye uyguladıkları, ağrıyı azaltma yöntemlerini yeterli sayıda kullanmadıkları,  öğretim elemanı ile uygulama deneyimi ve eğitimleri boyunca uyguladıkları İM enjeksiyon sayısı arttıkça teknik becerilerinin arttığı saptanmıştır.

Referanslar

Alan, S, (2015). (Master’s Thesis) “Determination of knowledge levels of senior nursing students regarding the intramuscular injection” Gazi University Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara.

Altıok, M., Kuyurtar, F., Gökçe. H. and Taşdelen. B. (2007). Primary care midwives and nurses' knowledge about intramuscular injections. Fırat University Medical Journal

of Health Sciences, 2(4): 69-84.

Caner, N. (2014) Master’s Thesis; “Evaluation of intramuscular and intravenous drug applications of the nurses” Erciyes University, Institute of Health Sciences Department of Nursing, Kayseri.

Engstrom, J.l., Giglio, N.N., Takacs, S.M., Ellis. M.C., and Cherwenka, D.I. (2000). Procedures used to prepare and administer intramuscular injections: A Study of Infertility Nurses. J Obsetet Gynecol Neonatal Nurs, 29(2):159-168

Floyd, S. and Meyer, A. (2007). Injections-What’s Best Practice?.Kai Tiaki Nursing New Zealand, 13(6), 20-22.

Gülnar, E. and Çalışkan, N. (2014). Determination of knowledge level of nurses regarding intramuscular injection administration to ventrogluteal site introduction. Journal of Dokuz Eylul University School of Nursing, 7(2),70-77.

Güneş, Ü.Y., Zaybak, A., Biçici, B., and Çevik K. (2009). The Examination of the Procedures Regarding to Intramuscular Injection Used by the Nurses. Journal of Atatürk University School of Nursing, 12(4):84-90

Hunter, J. (2008). Intramuscular injection techniques. Nurs Stan, 22(24), 35-40.

Kara, D. (2013). The methods for reducing pain due to intramuscular injection. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 2(1), 169-182.

Kuzu, N. (1999). Subcutaneous Heparin injections: How to prevent the occurence of pain, echymosis and heamotoma? journal of Cumhuriyet university school of nursing, 3(2), 40-46.

McWilliam, P.L., Botwinski, C.A., LaCourse, J.R. (2014). Deltoid Intramuscular Injections and Obesity. Med Surg Nurs, 23(1): 4-7

Mitchell, J.R. ve Whitney, F.W. (2001). The Effect Of Injection Speed On The Perception Of Intramuscular Injection Pain, AAOHN Journal, (49), 6: 286-292.

Nicoll, L.H. ve Hesby, A. (2002). Intramuscular İnjection : An Integrative Research Review And Guideline For Evidence – Based Practice. Appl Nurs Res, 16(2): 149-162.

Perry, A.G. ve Potter, P.A. (2011). Clinical Practice Skills and Methods (Aştı, T.A. and Karadağ, A.). Adana: Nobel Kitabevi, 723-730.

Sağkal, T., Edeer. G., Özdemir, C., Özen, M. and Uyanık, M. (2014). Nursing students’ Knowledge about intramuscular injection. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(2), 80-89.

Small, P.S. (2004). Preventing Sciatic Nerve İnjury From Intramuscular İnjections: Literatür Rereview. JAN, 47(3): 287-296.

Yayınlanmış

2024-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, Z., & Timur Taşhan, S. (2024). Evaluation Of Intramuscular Injection Applications of Nursing Students: Evaluation Of Intramuscular Injection Applications of Nursing Students. Journal of 5N1Quality, 2(1), 8–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.11071395