Editör Kurulu

Baş Editör

Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Haydar SUR

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ

Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. H. Nilay GEMLİK

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Umut BEYLİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Prof. Muhammad Hassan BUCHA

Bahauddin Zakariya University, Pakistan

Prof. Dr. Mümtaz KÖKSAL

Universität Bonn, Germany

Assist. Prof. Muhammad WAGAS

University of Bradford, UK

Dr. Elcin HUSEYN

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Netherlands

Türkçe Dil Editörü

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Zeki İZGÖER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

İngilizce Dil Editörü

Dr.Öğr. Üyesi Hasan Giray ANKARA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Dergi Sekreteryası

Betül DEMİRCİ