Dergi Hakkında

E-ISSN: 2980-1265

Journal of 5N1Quality (5N1Q); 2023 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, kör hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Derginin amacı, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık alanında ve diğer multi disipliner bilimleri kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgilerini paylaştıkları, alan yazına katkı sağladıkları, özgür bilimsel düşüncelerini bilimin ışığında uluslararası alanda sunabilecekleri bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Journal of 5N1Quality (5N1Q), Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık alanında ve diğer multi disipliner bilimleri kapsayan tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış  Orijinal araştırma, derleme, orijinal görüntü, olgu sunumu, editöre mektuplar ve editöryal yazıları kabul etmektedir.

Dergi yılda üç sayı (Mart, Temmuz, Kasım) olarak yayımlanmaktadır.

Journal of 5N1Quality (5N1Q), yer alan makalelerin ve yazı metinlerinin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.

Açık erişimli bir dergidir.

Tüm yazarlar ve okuyucular makalelere ücretsiz erişime sahiptir.

Kabul edilen tüm makaleleri herhangi bir makale gönderme, işleme ve/veya yayın ücreti ödemeden açık erişim olarak yayınlamaktadır.