Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık alanında ve diğer multi disipliner bilimleri kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgilerini paylaştıkları, alan yazına katkı sağladıkları, özgür bilimsel düşüncelerini bilimin ışığında uluslararası alanda sunabilecekleri bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Journal of 5N1Quality (5N1Q), Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık alanında ve diğer multi disipliner bilimleri kapsayan tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış  Orijinal araştırma, derleme, orijinal görüntü, olgu sunumu, editöre mektuplar ve editöryal yazıları kabul etmektedir.